Referencie

Dodávame drevené lepené nosníky, 3-vrstvové šalovacie dielce a biodosky, využívané v dopravnom aj pozemnom stavebníctve.
 

Stavby

Kaviare-FUNNY-PARK-Or.Lesn-II.jpgKaviare-FUNNY-PARK-Or.Lesn-I.jpg
 

Podpora výstavby detského pieskoviska MŠ Pribiš

amico-ihrisko.JPGamico-ihrisko1.JPG
 

Fabrika

Spracúvame drevo a vyrábame širokú paletu drevených polotovarov určených na ďalšie spracovanie a konečných produktov, ako sú laťovkové stredy, šalovacie dielce, prírodný panel, lepené lamelové konštrukčné drevo a Iné. Pre maximálne využitie dreva, sme sa zo vzniknutého dreveného odpadu rozhodli vyrábať biopalivo, pelety.

hala.jpgbsh.jpgoravsky_hrad.jpgvyroba.jpg