Ekoprechod pre zver z oblúkových lepených lamelových drevených nosníkovmengusovce2

Táto zaujímavá konštrukcia, ktorá umožňuje prechod zveri  ponad diaľnicu D1 v úseku Mengusovce- Járovce je prvá svojho druhu na Slovensku.
Tento pilotný projekt vznikol v roku 2006, keď spoločnosť  Stavby mostov Slovakia  v spolupráci s projekčnou organizáciou Valbek predložila Národnej diaľničnej spoločnosti, návrh na zámenu doskového železobetónového oblúku za drevenú lepenú konštrukciu, ktorá by znamenala úsporu nákladov o 10 %. Ďalšou výhodou tejto konštrukcie je, že počas výstavby nespôsobovala dopravné blokácie počas celej doby výstavby, s výnimkou krátkej časovej prestávky pri  montáži konštrukcie.
Projektant mosta, inžinier Jachan z Valbeku, ho navrhol ako trojkĺbový oblúk z nosníkov z lepeného lamelového dreva. Oblúk s rozpätím 36 m a vzopätím 9 m je založený  na dvoch plošných základoch s pôdorysom 4,5 × 42,3 m a výške 3 m. Horná plocha základov je kolmá na oblúk. Na túto plochu sú osadené oceľové kĺby pre uloženie nosnej konštrukcie.
Zabezpečením výroby a montáže nosníkov bola poverená spoločnosť CB, ktorá je známa výrobou konštrukcií lávok a mostov z lepeného lamelového dreva. Drevené lepené lamelové nosníky vyrobila firma Amico Drevo. Lepené nosníky boli dovezené priamo na stavbu a na oba konce sa osadili oceľové kĺby. Montáž nosníkov bola zrealizovaná pomocou dvoch mobilných žeriavov a montážnej plošiny. Po namontovaní vnútorných nosníkov boli nakoniec namontované šikmé rímsové nosníky s atypickými dvojkĺbovými nosníkmi pripojenými na kĺby v základoch rímsového nosníka.mengusovce1
Vzhľadom k jej ojedinelému charakteru a použitému základnému materiálu boli aplikované dva nezávislé izolační systémy. Prvý izolačný systém tvorí dvojvrstvová izolácia z modifikovaných asfaltových izolačných pásov s kombináciou nosných vložiek z polyesterového rúna a sklotkaniny. Poistný izolačný systém a súčasne ochrana izolácie pred prípadným prerastaním korienkov rastlín tvorí fólia z mäkčeného PVC.
Tento, v Slovenskej republike prvý projekt dreveného ekoprechodu pre divú zver je zaujímavý materiálovo  konštrukčným riešením.  Jeho elegancia, zdôraznená kulisou Vysokých Tatier, je nezanedbateľná. Pri uplatnení ďalších progresívnych technológií pri zásype a izoláciách objektu vzniká dielo, ktoré si určite zaslúži nasledovanie.
 
Zdroj: silnice-zeleznice.cz
Foto: CB s.r.o.