Ekoprechod pre zver z oblúkových lepených lamelových drevených nosníkovmengusovce2

Táto zaujímavá konštrukcia, ktorá umožňuje prechod zveri  ponad diaľnicu D1 v úseku Mengusovce- Járovce je prvá svojho druhu na Slovensku.
Tento pilotný projekt vznikol v roku 2006, keď spoločnosť  Stavby mostov Slovakia  v spolupráci s projekčnou organizáciou Valbek predložila Národnej diaľničnej spoločnosti, návrh na zámenu doskového železobetónového oblúku za drevenú lepenú konštrukciu, ktorá by znamenala úsporu nákladov o 10 %. Ďalšou výhodou tejto konštrukcie je, že počas výstavby nespôsobovala dopravné blokácie počas celej doby výstavby, s výnimkou krátkej časovej prestávky pri  montáži konštrukcie.
Projektant mosta, inžinier Jachan z Valbeku, ho navrhol ako trojkĺbový oblúk z nosníkov z lepeného lamelového dreva. Oblúk s rozpätím 36 m a vzopätím 9 m je založený  na dvoch plošných základoch s pôdorysom 4,5 × 42,3 m a výške 3 m. Horná plocha základov je kolmá na oblúk. Na túto plochu sú osadené oceľové kĺby pre uloženie nosnej konštrukcie.